miércoles, 14 de noviembre de 2012

viernes, 5 de octubre de 2012

GUÍA DE OPORTUNIDADES DE EMPREGO PARA A XUVENTUDE NO MEDIO RURAL

No marco do Programa INICIATIVA XOVE 2012, desde a Asociación "Mariñas - Betanzos" tense realizado a Guía sobre Oportunidades de Emprego para a Xuventude no Medio Rural. Entre obxectivos da Guía están:
  • Difundir distintas oportunidades de emprego entre as mozas e mozos deste territorio.
  • Fomentar o emprego respectuoso co medio ambiente que poña en valor os recursos propios do territorio como un dos piares fundamentais do crecemento económico sostible, en especial no período de crise global (económica, medioambiental, enerxética, laboral, etc.) que vivimos na actualidade.
  • Apoiar proxectos que poñan en marcha procesos de cambio relacionados co medio ambiente e a sostibilidade, así como promocionar e mellorar o emprego en xeral e o emprego verde en particular.
  • Identificar os usos e aproveitamentos tradicionais da terra como unha nova alternativa á xuventude en situación de desemprego (agricultura ecolóxica, explotacións forestais, aproveitamento da biomasa, xestión de espazos naturais, etc.).

viernes, 28 de septiembre de 2012

GDR Mariñas - Betanzos Proxecto Iniciativa Xove 2012


A través deste proxecto, preténdese dar a coñecer aos mozos e mozas do territorio as oportunidades de emprego que ábrense no territorio.
Pretendemos que dende este espazo web todos os mozos e mozas do territorio poidan ter acceso a datos de entidades tales como: bolsas de emprego; organizacións empresariais; asociacións e confederacións de empresarios; cámaras de comercio; colexios profesionais; centros de información xuvenil e centros de información á muller; Rede Europea de busca de emprego (EURES)....
ESTA INICIATIVA PRETENDE SER UNHA MEDIDA DE REFORZO E IMPULSO AO TRABALLO DESENVOLVIDO POLOS DIFERENTES AXENTES MUNICIPAIS DE EMPREGO ESPALLADOS NO TERRITORIO DE MARIÑAS - BETANZOS, POÑENDO TAMÉN ESTE ESPAZO A DISPOSICIÓN DELES.